Η Athens Air conditioning δραστηριοποιείται στο χώρο της εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής και εμπορίας ολοκληρωμένων συστημάτων κλιματισμού και αερισμού. Ιδρύθηκε το 2005 από έμπειρους τεχνικούς με 15η εμπειρία και τεχνική κατάρτιση. Έκτοτε αναπτύσσεται με δυναμικό ρυθμό, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας – τεχνογνωσίας εντός και εκτός Ελλάδος.

Κύριο μέλημα της εταιρείας μας είναι η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών δίνοντας μόνιμες λύσεις στα προβλήματα ψύξης, θέρμανσης, αερισμού και εξαερισμού.

Οι δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν τη παροχή μελετών για τις κλιματιστικές απαιτήσεις του εκαστοτε χώρου  τη πώληση, την εγκατάσταση, την επισκευή και τη συντήρηση όλων των συστημάτων κλιματισμού που προορίζονται είτε για οικιακή χρήση είτε για επαγγελματική χρήση όπως:

 • Αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου (Split).
 • Πολυδιαιρούμενα συστήματα inverter με ποικιλία μονάδων (Multi).
 • Ημικεντρικά συστήματα.
 • Πολυδιαιρούμενα – πολυζωνικά συστήματα μεταβλητής ροής ψυκτικού υγρού (VRV-VRF).
 • Αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου για ενδοδαπέδια ψύξη & θέρμανση.
 • Αερόψυκτοι και υδρόψυκτοι ψύκτες νερού.

Ανεξάρτητα ή παράλληλα με το σύστημα του κλιματισμού η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων δικτύων εξαερισμού και αερισμού ανάλογα πάντα με τις απατήσεις και τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου:

 • Απλός κεντρικός εξαερισμός αερισμός με ανεμιστήρες εξαερισμού και αερισμού fan section, αεραγωγούς (κανάλια) και στόμια (περσίδες εξαερισμού).
 • Κεντρικός εξαερισμός με εναλλαγή θερμότητας μεταξύ απορριπτόμενου αέρα και εισαγόμενου αέρα μέσω εναλλάκτη θερμότητας αέρα-αέρα για ελαχιστοποίηση των ψυκτικών και θερμικών φορτίων, μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και αποφυγή δυσάρεστων ρευμάτων αέρα.
 • Κεντρικός εξαερισμός με φιλτράρισμα του προσαγόμενου και απαγόμενου αέρα.
 • Συστήματα κεντρικού εξαερισμού σε συνδυασμό με κλιματισμό και θέρμανση (πλήρης επεξεργασία του αέρα) προκλιματισμός , ύγρανση, αφύγρανση, φιλτράρισμα.
 • Εγκαταστάσεις απαγωγής καπναερίων θερμής κουζίνας μαγειρικών συσκευών.
 • Βιομηχανικός εξαερισμός – αερισμός και συστήματα διαχείρισης αερίων ρύπων από βιομηχανίες και συνεργεία.

Φροντίζουμε, οι εργασίες μας να γίνονται στο προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα ενώ παρέχουμε ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του έργου. Στόχος μας η επίτευξη της βέλτιστης δυνατής ποιότητας, στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο κόστος

Διαθέτουμε έμπειρο και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα, εκπαιδευμένο να τηρεί όλους κανόνες εργασίας και ασφαλείας σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και του υπεύθυνου μηχανικού του έργου. Η επιδίωξη για συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των στελεχών μας από διεθνείς οίκους κλιματισμού, καθιστά τη διατήρηση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών της εταιρείας, σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Η εμπειρία μας στο χώρο του κλιματισμού, η συνέπεια, η συνεννόηση και ο σεβασμός στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές μας. Επιθυμία μας να δημιουργούμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες.